Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy

Nasz Klient sprzedał używany samochód. Po zakupie Nabywcy odkryli w pojeździe wadę, którą jako istotną zgłosili Sprzedającemu. Klient wady nie uznał przede wszystkim dlatego, że nie był świadomy jej istnienia. Nabywcy skorzystali z przysługującego im prawa do odstąpienia od umowy. Nasz Klient nie uznał odstąpienia  odmówił zwrotu zapłaconej ceny, i tak sprawa trafiła do sądu, który ostatecznie przyznał nabywcom rację i zasądził od sprzedającego na ich rzecz kwotę w wysokości zapłaconej ceny. Wszystko to trwało jednak aż trzy lata. W tym czasie nabywcy korzystali z samochodu i przejechali nim ponad sto tysięcy kilometrów.  W chwili zawierania transakcji auto było warte 50 tys. złotych. Po trzech latach, i wielu przejechanych kilometrach, już zdecydowanie mniej.

Klient zwrócił się z zapytaniem, czy w tej sytuacji nie przysługuje mu możliwość uzyskania pieniężnej rekompensaty z tego tytułu.

Odpowiedź brzmi tak. Jeżeli ktoś korzysta z cudzej rzeczy bez tytułu prawnego (umowy) to właścicielowi,  przysługuje prawo do wynagrodzenia za tzw. „bezumowne korzystanie”. I nie dotyczy to jedynie pojazdów, czy też innych ruchomości.   Często  mamy do czynienia z bezumownym korzystaniem nieruchomości czyli np. z lokali mieszkalnych, czy też użytkowych.

W procesie powołaliśmy biegłego rzeczoznawcę, który wyliczył wartość odpowiadającą umownemu prawu korzystania z samochodu.  Kalkulacja uwzględniała czas używania oraz dodatkowy przebieg. Nasz Klient otrzymał 18 tys. złotych plus odsetki liczone od dnia wniesienia pozwu. Zostały mu zwrócone również koszty zastępstwa prawnego (naszego wynagrodzenia) co z nawiązką zaspokoiło jego oczekiwania.

MS

By | 2017-07-12T13:45:11+00:00 Kwiecień 19th, 2017|Blog|0 Comments

About the Author:

Avada WordPress Theme