Wada fizyczna budynku

Państwo Kowalscy postanowili przenieść się z miasta na wieś. Oglądali wiele domów po czym zdecydowali się na zakup małej działki na której został posadowiony parterowy domek o powierzchni 150 m2. Deweloper zapewniał, że budynek został wykonany w nowoczesnej technologii i spełnia wszelkie obowiązujące wymogi i normy. Kupującym przed zakupem udostępnił wszelką dokumentację w tym projekt budowalny. Po negocjacjach doszło do zawarcia umowy notarialnej i Kowalscy stali się właścicielami parceli. Po dwóch latach mieszkania zauważyli, że w kilku miejscach  na ścianach pojawił się grzyb. Pan Kowalski jednocześnie nie był zadowolony z ilości paliwa jakie musiał zużyć do ogrzania domu. Przewidywał niższe koszty. Deweloper przybył na miejsce jednak ku zaskoczeniu uznał, że pojawienie się pleśni wynika z nieprawidłowego wietrzenia budynku a koszty ogrzewania nie przekraczają przeciętnej. Państwo Kowalscy wszczęli działania i po konsultacji z naszym prawnikiem zlecili biegłemu specjaliście wykonanie ekspertyzy celem ustalenia przyczyn powstawania zawilgoceń i wysokich kosztów grzewczych. Biegły odkrył, że ocieplenie domu nie pokrywa się z tym wskazanym na projekcie. Kilka elementów konstrukcyjnych również wzbudziło jego zastrzeżenia. Sprawę skierowaliśmy do sądu żądając zasądzenia kwoty odpowiadającej różnicy pomiędzy ceną rynkową budynku  a ceną budynku z wadami oraz zwrotu kosztów, które zostały poniesione z uwagi na nieprawidłowe ocieplenie budynku. Powołany na nasz wniosek biegły sądowy potwierdził wcześniejsze ustalenia eksperckie i dokonał wyliczenia  kosztów przywrócenia budynku do stanu zgodnego z projektem i strat energetycznych.

Sąd zasądził na rzecz Państwa Kowalskich pokaźną kwotę w pełni zaspokajającą ich roszczenia.

Sąd Okręgowy (druga instancja) utrzymał orzeczenie w mocy. Pamiętać należy, że uprawnienia konsumentów uległy wzmocnieniu na skutek ostatniej nowelizacji Kodeksu cywilnego. Przepisy te  weszły w życie 25 grudnia 2014 roku.

MS

By | 2017-07-12T13:45:23+00:00 Kwiecień 19th, 2017|Blog|0 Comments

About the Author:

Avada WordPress Theme